Eco Consulta. Consultora ambiental

 
 
  Inici Territori i paisatge Gestió ambiental Avaluació ambiental Natura Informes
 
 

Principis étics

 

La tasca que desenvolupa Eco Consulta. Consultora ambiental es fonamenta en una pràctica professional rigorosa i independent, basada en l’aplicació clara de la tradició científica al servei de les persones amb els valors de la sostenibilitat i de la defensa del medi natural.

Eco Consulta. Consultora ambiental cercarà sempre les solucions tècnicament eficients, legalment factibles i econòmicament adequades per als problemes o projectes estudiats. Això implica la voluntat d’aplicar les tecnologies i els coneixements més vàlids disponibles per Eco Consulta. Consultora ambiental. Malgrat tot, no descarta engegar processos específics de recerca si això comporta un increment de qualitat i fiabilitat dels resultats obtinguts. 

Totes les prestacions de serveis que s’emprenen es fan seguint escrupolosament la legislació vigent i afavorint els interessos legítims del client. Eco Consulta. Consultora ambiental actua amb total fidelitat amb el seu client i amb plena responsabilitat davant de la societat en cadascuna de les seves feines.

Eco Consulta. Consultora ambiental es compromet a dur a terme les tasques encarregades pels clients amb la cura, competència professional i diligència degudes, i a tenir en compte els avenços tècnics i el desenvolupament en el camp de les consultores ambientals, a més d’incorporar aquestes millores als serveis que proporcionen als seus clients.

Eco Consulta. Consultora ambiental, a més, es compromet a ser gelós amb la informació que del resultat de les seves tasques pugui obtenir dels seus clients i no utilitzar-la en contra dels interessos del client o a favor d’altres clients, presents o potencials.

 

 
 

Clients

Clients

Clients 

Legislació

Clients

Codi ètic

Documents

Legislació

 
     
 

 


info@eco-consulta.net
 

C. de la Sínia, 15. Felanitx (Mallorca) 07200

 
Tel - Fax: 971 58 15 96