Legislació
  Eco Consulta
 
GESTIÓ AMBIENTAL

Un sistema de gestió mediambiental, és la part del sistema general de gestió que inclou l’estructura organitzativa, les activitats de planificació, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos per desenvolupar, aplicar, aconseguir, revisar i mantenir la política mediambiental.

La Política Mediambiental són els objectius generals i els principis d’acció d’una organització respecte al mediambient, incloent el compliment de tots els requisits reglamentaris pertinents relatius al medi ambient i també al compromís de millorar de manera contínua el comportament mediambiental. La política mediambiental és el marc per establir i revisar els objectius mediambientals.

Avantatges d’una gestió ambiental

Els sistemes de gestió mediambiental (SGMA) permeten a la l’organització, principalment empreses, que els implanta:

  • Establir una política ambiental adaptada a les seves necessitats i problemes específics, a l’hora que es defineixen les prioritats i objectius mediambientals.
  • Identificar els aspectes ambientals de la seva activitat amb la finalitat de determinar els impactes ambientals que provoquen, així com la seva magnitud.
  • Identificar les exigències d’ordre legal i reglamentari aplicables a aquesta empresa o organització.
  • Facilitar les activitats de planificació, control, vigilància, correcció, auditoria i revisió que impliquen els programes de gestió ambiental, a l’hora que permeten saber si el sistema de gestió segueix sent adequat.

A més de totes aquestes avantatges immediats, els SGMA permeten tota una altra sèrie d’avantatges més tangibles:

  • Milloren la seguretat, disminuint el risc d’accidents, sancions o expedients legals o conflictes amb l’Administració o la societat civil.
  • Augmenten la qualitat global dels productes, serveis o processos.
  • Millora la seva producció, la qual cosa els referma en el mercat.
  • Millora la imatge de l’empresa tant a nivell de l’Administració com, sobre tot, a nivell del consumidor.

Sistemes de gestió ambiental