Eco Consulta. Consultora ambiental

 
 
  Inici Territori i paisatge Gestió ambiental Avaluació ambiental Natura Informes
 
 

Avaluació ambiental

 

Eco Consulta. Consultora ambiental és conscient que la millor política en el medi ambient consisteix a evitar des d'un primer moment l’aparició efectes negatius, més que combatre ulteriorment els seus efectes. Per això s’han de tenir en compte el més aviat possible els impactes sobre el medi ambient en tots els processos tècnics de planificació i d’instrumentar, en conseqüència, els procediments adients per a l’avaluació d'aquests impactes.

La tècnica de l’avaluació d’impacte ambiental utilitza una noció àmplia de medi ambient, de la mateixa forma que l’entén Eco Consulta. Consultora ambiental, en concret, el concepte de medi ambient engloba no tant sols la preocupació paisatgística i pels recursos naturals, sinó que també té en consideració elements materials, com el patrimoni històric o cultural, així com els factors socioeconòmics.

És necessària una menció especial per a tots aquells projectes que intervenen o poden afectar a espais de la Xarxa Natura 2000. Per a qualsevol d'aquests projectes és necessària l'avaluació de les seves repercussions ambientals.

Des d’Eco Consulta. Consultora ambiental se sap que no tan sols és important una correcta redacció d’una Avaluació d’Impacte Ambiental, també ho és el seguiment i control de la intervenció avaluada. Per això es realitzen els següents treballs:

  • Estudis d'Avaluació de l'Impacte Ambiental.
  • Avaluacions Ambientals Estratègiques.
  • Avaluacions de les repercussions ambientals, per als projectes dins de la Xarxa Natura 2000.
  • Avaluacions adequades, per als projectes sotmesos a la Llei de Mines dins dels espais de rellevància ambiental.
  • Redacció i seguiment del Pla de Vigilància Ambiental.
  • Assistència ambiental a la Direcció Facultativa.

 

Impacte Ambiental

Impacte Ambiental

 
 
 

Clients

Clients

Clients 

Legislació

Clients

Codi ètic

Documents

Legislació

 
     
 

 


info@eco-consulta.net
 

C. de la Sínia, 15. Felanitx (Mallorca) 07200

 
Tel - Fax: 971 58 15 96